Kars Merkez Anahtar Teslim 25×40 1000m2 Halı Saha

Kars’da 25×40 1000m2 ölçülerinde anahtar teslim halı saha yapılmıştır.